Goed of slecht?
ICT-bedrijven zijn vaak heel goed in hun werk. Er werken meestal intelligente hoog-opgeleide vakmensen, die heel goed zijn in het uitvoeren van opdrachten en projecten.
Waarom gaan er dan zo ontzettend veel projecten mis?
Om te beginnen hangt dat ervan af wat je vindt datmis gaan is. ICT-dienstverleners vinden helemaal niet dat ze zoveel mis laten gaan. Toch is wat uiteindelijk in de organisatie gebeurt op het vlak van informatie en communicatie, vaak helemaal niet gewenst op deze manier. Ligt dat nu aan de techniek?
Nee, de techniek is maar een klein stukje in de hele keten van informatiebeheer en communicatie.

Klassieke fout
Vaak worden organisaties verleid om vanuit het aanbod van moderne technieken en pakketten hun organisatie-eigen informatiestromen en –processen anders in te richten. Wanneer dit heel goed past bij de koers die de betreffende organisatie toch al van plan was, dan komt dit goed uit. Om dat te weten, zul je op zijn minst moeten weten wat de gewenste koers was. Het bepalen van een toekomstbeeld betreffende informatievoorziening wordt vaak vergeten, terwijl er al wel wordt ingehaakt op het aanschaffen van ICT-hulpmiddelen om de betreffende informatievoorziening te faciliteren. Voor deze klassieke fout bestaat al eeuwen een spreekwoord: het paard achter de wagen spannen. Gevolg: veel tijd, geld en energie gaat op aan een niet-wenselijk resultaat.

Het kan anders
Ben&Wil kan als onafhankelijk bureau het grotere plaatje schetsen en zorgen dat het paard voor de wagen komt en niet erachter.
Ben&Wil heeft geen belang in producten of licenties en ook niet in doorverkoop of bemiddeling. Ben&Wil acteert in rechtstreekse opdracht van en in het belang van de opdrachtgever.   


Brug tussen bedrijfsproces en ICT