Sturing is noodzakelijk om de hierboven genoemde processen optimaal te doen verlopen. Hierbij zijn vier aspecten van belang oplevertijd, kosten, kwaliteit voor de medewerker en kwaliteit voor de klant. Dit leidt tot de volgende processen:
 - planning en control
 - kostenmanagement
 - kwaliteitsmanagement
 - service level management

Elk proces kent drie soorten activiteiten. Ten eerste moet er een plan opgesteld worden of afspraken gemaakt worden: een resource planning, budgettering, kwaliteitsplan of SLA. Vervolgens moet dit plan of deze afspraken bewaakt worden. Tot slot moet er regelmatig gereviewd worden. De review leidt zo nodig tot een wijziging van het plan of de afspraken.

ga verder naar
cluster 5: application cycle management   


Brug tussen bedrijfsproces en ICT