De ASL-assessment is een instrument waarmee men inzicht krijgt in de manier waarop de processen op het gebied van applicatiebeheer en -onderhoud in organisaties zijn ingericht, in welke mate men stuurt in de eigen organisatie en wat daarvan de consequenties zijn. Dit inzicht verschaft gevoel voor de sterke punten van de organisatie, maar ook voor de beperkingen en de mogelijke knelpunten. Op basis hiervan kunnen verbeteracties geïnitieerd worden.

Bij de assessment wordt gebruik gemaakt van de zogeheten volwassenheid van de organisatie, waarbij 6 niveaus worden onderscheiden:
   0.  Niets
   1.  Initieel
   2.  Herhaald
   3.  Gedefinieerd / gemanaged
   4.  Optimaliserend
   5.  Keten

Volwassenheidsniveaus

figuur: Volwassenheidsniveaus  

Klik hier voor een voorbeeld van een uitslag van een assessment.


Brug tussen bedrijfsproces en ICT