ASL is de meest gebruikte best-practice methodiek voor applicatiebeheer. Diverse organisaties, zoals EGEM, raden het gebruik van ASL aan.

ASL biedt een framework voor applicatiebeheer dat gestoeld is op de best practices van professionals met jarenlange ervaring. Het model is zodanig ontwikkeld dat het de optimale ICT-ondersteuning van bedrijfsprocessen garandeert. ASL beperkt zich tot het geven van richtlijnen voor het inrichten van processen en laat de inrichting van de beheerorganisatie geheel vrij. Hierdoor is het framework algemeen toepasbaar binnen de ICT-dienstverlening, onafhankelijk van de maat van uw organisatie.

De voordelen van applicatiebeheer volgens ASL:
 -> het vergroot de stuurbaarheid van kosten;
 -> het geeft inzicht in de geleverde ICT-diensten;
 -> het garandeert de overdracht van vakkennis en daarmee continuïteit in de toekomst;
 -> het is toekomstgericht: binnen ASL leeft het bewustzijn dat applicaties een lang leven leiden en de applicaties van nú ook over vijf jaar de concurrentiepositie van een bedrijf nog zullen beïnvloeden;
 -> het geeft u de dagelijkse betrouwbaarheid die uw bedrijfsproces vraagt;
 -> het geeft uniformiteit in een wereld van ketenautomatisering.

Lees meer over: 
Beheer volgens ASL 
Wat houdt ASL in?
De 6 clusters
ASL assessment


Brug tussen bedrijfsproces en ICT