ASL bestaat uit zes procesclusters:
 1. Beheer
 2. Onderhoud en vernieuwing
 3. Verbindende processen
 4. Sturing
 5. Application Cycle Management   
 6. Organization Cycle Management


ASL


Er worden drie niveaus onderscheiden:
 ->  richtinggevende (strategisch),
 ->  sturende (tactisch) en
 ->  uitvoerende (operationeel).
De drie niveaus worden hier kort beschreven:

Het richtinggevende niveau onderscheidt twee clusters van processen, gebaseerd op de onderverdeling in 'service-invalshoek' en 'applicatie-invalshoek'. We duiden die respectievelijk aan als Organization Cycle Management en Applications Cycle Management. De clusters van processen op dit niveau zijn:
Organization Cycle Management (OCM):
processen, die zich richten op de ontwikkeling van een toekomstvisie op de ICT-serviceorganisatie en de vertaling van die visie naar beleid ter vernieuwing van de ICT-serviceorganisatie.
Applications Cycle Management (ACM):
processen, die zorgen voor de vormgeving van een lange termijnstrategie voor de verschillende applicaties en het geheel van de informatievoorziening van een organisatie, in relatie tot het lange termijnbeleid van de organisatie.

Het sturende niveau bestaat uit de overkoepelende managementprocessen. Deze processen verzorgen de gezamenlijke aansturing van de uitvoerende processen voor 'services' enerzijds en 'applicaties' anderzijds. Zowel het richtinggevende als het uitvoerende niveau voeden de managementprocessen. Daarmee zijn de toekomstgerichtheid en de dagelijkse realiteit sterk en expliciet verankerd in deze processen.

Het uitvoerende niveau kent twee clusters van processen:
beheer van applicaties:
processen die zorgen voor de optimale inzet van de huidige applicaties ter ondersteuning van het bedrijfsproces met een minimum aan middelen en verstoring in de operatie.
onderhoud/vernieuwing van applicaties:
processen die applicaties aanpassen aan nieuwe wensen en eisen als gevolg van veranderingen in de organisatie en haar omgeving. In de gegevensmodellen, de programmatuur en de documentatie worden de noodzakelijke bijstellingen aangebracht.

 

Lees meer over: 
Beheer volgens ASL 
Wat houdt ASL in?
De 6 clusters
ASL assessment


Brug tussen bedrijfsproces en ICT