Verandermanagers kunnen in veranderprocessen meerdere rollen innemen en mensen met verschillende rollen inschakelen.
   1. de expert die inhoudelijke oplossingen aanreikt. Experts worden vaak ingezet bij analyse van bedrijfsprocessen en het herontwerp daarvan.
   2. De autoriteit de een beslissing neemt over omstreden kwesties en toeziet op de uitvoering van de beslissing, of de arbiter die in een conflictsituatie een bindende uitspraak doet.
   3. De bemiddelaar heeft als taak om partijen naar een compromis toe te leiden.
   4. Veel voorkomende rollen zijn de procesregisseur die advies geeft over de wijze waarop het veranderproces het beste kan worden ingericht en
   5. de procesbegeleider die partijen persoonlijk ondersteunt bij hun streven naar verandering.

De rol van expert, autoriteit en arbiter ligt meer voor de hand als het probleem inhoudelijk van aard is en er specifieke methodieken voor analyse en ontwerp gebruikt worden. De rol van bemiddelaar en procesbegeleider past beter bij samenwerkingsproblemen. De rol van de procesregisseur is geschikt om het verander - proces zorgvuldig vorm te geven en veranderingen te bewerkstelligen in de strategische koers, de werkorganisatie, de managementstijl, de samenwerking en de kwaliteit van dienstverlening.  

Brug tussen bedrijfsproces en ICT