Werkwijze
De volgende twee ingrediënten onderscheiden onze aanpak:
Mensen.
Een organisatie bestaat voor een belangrijk deel uit mensen. Ben&Wil schept voor deze mensen de voorwaarden om anders te gaan denken. Er wordt ruimte gecreëerd voor helder denken, voor creativiteit, voor anders durven denken, denken in mogelijkheden, dromen met beide benen op de grond. En ook voor het goed in het vizier krijgen en houden van de doelstellingen waar de organisatie voor staat.
Door van het begin van een traject tot aan het eind het “gezond verstand” van de medewerkers te gebruiken, wordt het aantal fouten dat gemaakt wordt gereduceerd en stijgen efficiëntie en vooral effectiviteit.
Methodieken.
Elke opdracht is maatwerk. Daarom houden we niet dogmatisch vast aan methodieken, maar zetten deze pragmatisch in. Simpelweg, omdat ze faciliterend werken en ons werk efficiënter maken. Met name best-practices methodieken kunnen ons niet alleen veel tijd en moeite besparen, maar maken het werk voor de opdrachtgever ook transparant en garanderen meer succes. Medewerkers van Ben&Wil zijn onder andere Prince2 gecertificeerd, zijn bekend met Six Sigma en beschikken over ervaring met ASL en ITIL. Voor audit doeleinden is door Ben&Wil een eigen standaard methodiek ontwikkeld.

Resultaat
Hogere meetbare effectiviteit van de organisatie, betere grip op ICT-kosten, gemotiveerde medewerkers en een aantoonbare optimale afstemming van informatievoorzieningen en kerntaken van de organisatie.

Brug tussen bedrijfsproces en ICT