Anno 2014 erkennen vrijwel alle organisaties en bedrijven het belang van IT en ICT. Er wordt dan ook veel tijd, geld en energie gestoken. De uiteindelijke tevredenheid is vaak maar magertjes en de toegevoegde waarde op de business onvoldoende. Dit heeft alles te maken met hoe goed de uiteindelijke geïmplementeerde oplossingen aansluiten bij de kerntaken die verricht moeten worden en bijdragen aan het realiseren van de doelen van de organisatie.
Hiervoor kan niet alleen ICT de schuld krijgen. Dit kan best te maken hebben met de hard- of software, maar kan net zo goed liggen in het gebruik hiervan. Of een combinatie van deze. Maar meestal ligt het eraan, dat onvoldoende nagedacht is welke bijdrage informatievoorziening moet leveren en op welke wijze hiervan gebruik gemaakt kan worden. De kracht van de bestaande organisatie wordt door de autmatisering onvoldoende gefaciliteerd en van de aangeschafte software wordt lang niet alle functionaliteit goed benut.
Door te zorgen dat de organisatie weet welke innovaties mogelijk zijn en hoe daarvoor informatievoorziening en ICT kunnen worden ingezet, kunnen de automatisering en de processen van de organisatie optimaal op elkaar worden afgestemd. Hierdoor kunnen op strategisch, tactisch en operationeel niveau grote verbeteringen plaatsvinden, terwijl er juist meer grip op kosten ontstaat. En, last but nog least, de gebruiker krijgt er meer plezier in.


Brug tussen bedrijfsproces en ICT