ABN Amro            AEGON           Gemeente Arnhem     

Ministerie van BZK         Champion Chip      

 

                      

 

   Docdata               Gemeente Ermelo              Flevoland    

 

Getronics      Human Inference           

     ING

Ministerie van Justitie                       

 

Ministerie van LNV         PinkRoccade       

 

Rijksoverheid        Universitair Medisch Centrum Radboud            Ministerie van VROM

 

De Telegraaf              WUR

 

 

ABN AMRO; AEGON; Gemeente Arnhem; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Capital Consult; ChampionChip; DocData; Gemeente Ermelo; Provincie Flevoland; Getronics; Hogeschool Arnhem Nijmegen; Human Inference; ING; Ministerie van Justitie; Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit; Montapacking; PinkRoccade; Universitair Medisch Centrum St. Radboud ; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; De Telegraaf; VanDijkAchterhoek; Wageningen Universiteit en Researchcentre   


Brug tussen bedrijfsproces en ICT