Om beheersbaar, doelgericht en effectief naar een nieuwe situatie te werken, kan verandermanagement toegepast worden, ook wel veranderingsmanagement of changemanagement genoemd. Een verandermanager kan in een veranderproces verschillende rollen invullen, om de beoogde verandering te kunnen (laten) realiseren.

 


lees meer over
Barrières voor verandering  
Rollen verandermanagers  
Kleurdenken    
Gebruik Model Logische Niveaus 
De 8 stappen van John Kotter
 


Brug tussen bedrijfsproces en ICT